(im)possible art practices

Chtěl bych, aby programová sekce PRALIN byla letošní rok vnímána jako pozvánka ke spekulaci nad (ne)možnými formami umění, které nás obklopují. Jako přizvání k možné myšlence namísto vytvoření svazujícího rámce, který je aplikovaný na soběstačná díla s širokou interpretační či čistě prožitkovou škálou. Díla hovoří sama. Ale pozice kurátora mi otevírá prostor, který bych rád okupoval a sdílel skrze něj kolektivně otázky i (ne)možné odpovědi, jež se nás přímo dotýkají nebo se abstraktně vznáší v naší přítomnosti. 

(ne)možné je pro mě myšlenkovou i praktickou výzvou, jak v kontextu současné ekologické krize (co můžeme individuálně či kolektivně dělat a od jaké činnosti bychom měli upustit v zájmu udržitelnosti našeho pobývání na Zemi), tak v kontextu umělecké praxe na nezávislé scéně (co můžeme individuálně či kolektivně dělat a od jaké činnosti bychom měli upustit v zájmu udržitelnosti aktivit na umělecké scéně). 

Chtěl bych tedy, aby program sekce PRALIN či jen společně strávený čas nebo individuální cesta tramvají domů či nákup snídaně v potravinách za rohem, byl zároveň pozváním k přemýšlení, kam až můžeme zajít (umělecky, lidsky), kde jsou naše mantinely a které z nich stojí za to překročit a naopak, které z nich stojí za to zachovat za každou cenu – i za cenu omezení vlastního komfortu. Co je možné a co je nemožné.

K tomu účelu bude od nynějška až do konce festivalu otevřen anonymní think-tank, virtuální časoprostor určený k zachycení vašich myšlenek, nápadů, fantazií, frustrací, komentářů či pocitů.

 

  • Petr Dlouhý, kurátor programové sekce PRALIN

 

Kolektivní dokument dostupný zde:

https://pad.riseup.net/p/E1UyWdvk00-gKQcs6sjR-keep

© 2020 Pralin.org