16. 9. – 17. 9. 2020 / Obecní dům - Grégrův sál / Praha

Cílem konference je zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu), představitelů měst, krajů a státní správy.

 

Konference nemá ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale udělat si tzv. stop stav.  Z něj pak může vyplynout, co je vůbec aktuálně k řešení, co je více a co méně naléhavé, a to na obou stranách přizvaných panelistů. Snahou je tedy vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry, abychom usnadnili a zjednodušili vzájemnou komunikaci a artikulovali to, co je podstatné.

 

První den konference 16. 9. věnujeme situaci v Praze, druhý den 17. 9. regionům ČR. Vždy cca od 9:30 do 16:00, s přestávkou na oběd. Jazykem pro komunikaci bude čeština simultánně překládaná do angličtiny. Konferencí budou provázet moderátoři a bude rovněž streamovaná pro další participanty z ČR i zahraničí.

 

Konferenci moderují Marta Ljubková a Sasha Michailidis.

 

Konference je určena profesionálům v oboru / oborové organizace, nezávislí profesionálové v kultuře, umělecká obec, odborná veřejnost/, zástupcům samosprávy měst, pracovníkům Ministerstva Kultury ČR, kulturní referentům grantových řízení apod., kteří na konferenci zároveň vystoupí.

 

 

Tématem nultého ročníku konference Culture Get-Together bude Spolupráce v kultuře. Formát se inspiruje u našich německých kolegů, kteří již sedmým rokem obdobnou konferenci pod názvem Industry Get-Together Berlin pořádají (a letos výjimečně věnují z třídenní konference celý den kulturní scéně Prahy a jejím představitelům).

 

Zahájení konference bude patřit Janině Benduski / ředitelce Performing Arts Programme Berlin, předsedkyni německé Association of Indipendent Perfoming Arts/ a jejím kolegům, kteří pohovoří o původních ambicích při zakládání konference Industry Get-Together v Berlíně. Představí nám témata, která se na minulých ročnících diskutovala, kam se posunula, jaký je stav v současnosti a kam směřují. 

 

Zástupci ze strany nezávislé scény si připraví konkrétní příspěvek, ze kterého by mělo být jasné, co je aktuálně náplní jejich činnosti (doinformuje a projasní situaci pro ostatní zastřešující organizace, ale i samosprávy a zástupce MK). Jasně definují, co je pro ně nejpalčivější překážkou a v čem by naopak mohli pomoci ostatní z dané scény, samosprávy či státu. Vždy příspěvek max. 10 minut.

 

Zástupci ze strany Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a následující den i z jednotlivých samospráv měst a krajů. Ti se vyjádří k tomu, co je naopak problematické z jejich strany (kde by potřebovali vstřícný přístup ze strany umělců a zastřešujících organizací) a jednoduše nechají uměleckou obec také nahlédnout situaci svou optikou.

 

Příspěvky budou formou koncentrované prezentace, a to vždy v délce 8 minut.  Po každém bloku bude následovat moderovaná diskuze.

 

Videozáznam z konference můžete zhlédnout zde: 

Youtube kanál konference: https://www.youtube.com/channel/UCobxhz1iYm_G0OFmeBssT8g/about


Culture Get-Together 16. 9. 2020. Spolupráce v kultuře / PRAHA:

Dopolední blok: https://www.youtube.com/watch?v=b-PBQ_Lxy8A
Odpolední blok: https://www.youtube.com/watch?v=_p85PPDHq70

Culture Get-Together 17. 9. 2020. Spolupráce v kultuře / REGIONY ČR:

Dopolední blok: https://www.youtube.com/watch?v=LrvbbMw_tcY
Odpolední blok: https://www.youtube.com/watch?v=ANhewB7m7qU

 

Konferenci pořádá Nová síť z.s.

 

Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Institutu umění – Divadelního ústavu, Mezinárodního divadelního ústavu ITI, Česko-německého fondu budoucnosti, Magistrátu hlavního města Prahy, Performing Arts Programme Berlin a jednotlivých oborových organizací, které na konferenci vystoupí. 

 

 

Praktické informace: Konference je v českém jazyce. Zajištěn bude on-line přenos a rovněž bude pořízen záznam včetně anglických titulků.

Počet přítomných posluchačů je omezen.

Kontaktní osoba: Aneta Hladovcová, anetahladovcova@novasit.cz, +420 724 900 718

Culture Get-Together - konference o spolupráci v kultuře

© 2020 Pralin.org