pralin-jinakCOLOR.png
 

NOVINKY

IINDUSTRY GET-TOGETHER PROBÍHÁ V ŘÍJNU V BERLÍNĚ
DOBRÉ RÁNO V BERLÍNĚ!

OTEVŘENÁ VÝZVA PRO ÚČASTNÍKY DELEGACE NA BERLÍNSKÝ PERFORMING ARTS FESTIVAL SE V TOMTO ROCE RUŠÍ

(IM)POSSIBLE ART PRACTICES
DELEGACE PRALIN NA FESTIVALU MALÁ INVENTURA 2020
PAF@home

CULTURE GET-TOGETHER / KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

Delegace Pralin na festivalu Malá inventura 2020

O PROJEKTU

PRALIN je komunikační platforma, která propojuje nezávislou uměleckou obec v Praze a Berlíně. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi umělci a profesionály v oblasti performativního umění a dále usilovat o prezentaci pražských umělců v Berlíně a berlínských umělců v Praze.
Aktivity projektu
Konzultace
Servis pro umělce a profesionály v Praze a Berlíně, který má za úkol zodpovídat individuální dotazy a zprostředkovávat kontakty na relevantní aktéry. 
 
Konzultace poskytujeme umělcům, kurátorům, dramaturgům, producentům, výzkumníkům, teoretikům a dalším profesionálům spojeným s praxí na nezávislé scéně v těchto oblastech:
 
- hledání adekvátního prostoru pro umělecký výjezd
- zprostředkování kontaktů na konkrétní umělce či kolektivy, lektory, kurátory a další profesionály z oboru
- zprostředkování informací o fungování místní umělecké scény týkající se financování, lokálních struktur, network, apod.
- hledání možných partnerů pro projekty a iniciativy komplexněji propojující umělecký prostor mezi Prahou a Berlínem
Staff Exchange
Program Staff Exchange nabízí možnost prozkoumat umělecké prostředí v partnerském městě, navázat nové spolupráce či zahájit jednání o nových koprodukčních projektech. Do programu se účastníci hlásí jednou ročně prostřednictvím otevřené výzvy. 
 
Během jednoho roku účastníkům zprostředkujeme několik návštěv relevantních festivalů, akcí, symposií a osobních setkání podle jejich preferencí a oblastí zájmu. Zároveň účastníkům poskytneme bližší informace ohledně dotačních struktur a strategií, jak efektivně iniciovat, rozvíjet a udržovat projekty a aktivity propojující Prahu a Berlín.
 
Program Staff Exchange je určen kurátorům, dramaturgům, producentům, výzkumníkům a umělcům, kteří rovněž fungují jako producenti svých vlastních děl.
 
Staff Exchange 2020-2021
Výzva pro účastníky Staff Exchange byla prodloužena do 9. srpna 2020. 
Festivalové delegace a přehlídky
Profesionálové z oboru mají příležitost vždy jednou ročně navštívit festival v partnerském městě. Festival nového divadla Malá inventura nabízí program a efektivní networking pro profesionály z Berlína, berlínský Performing Arts Festival naopak pro profesionály z Prahy. Účastníky vybíráme prostřednictvím otevřené výzvy.
 
Delegáti získají širší přehled profesionální umělecké scéně, bližší povědomí o místních poměrech, možnostech i problémech. Zároveň získají možnost finanční podpory, pokud si některý z projektů uváděných na festivalu vyberou pro uvádění na své scéně, festivalu, apod. 
 
Delegace jsou určeny kurátorům, dramaturgům, producentům, umělcům i kritikům.
 
Součástí festivalu Malá inventura je zároveň přehlídka nezávislých umělců z Berlína v Praze. Ucelený prezentační rámec určený pro české publikum a divadelní tvůrce má za cíl přiblížit berlínskou kulturní oblast a zvýšit zájem o berlínskou nezávislou divadelní scénu. Kurátorským záměrem je představit netradiční divadelní postupy, nabídnout českému publiku a umělecké komunitě nový pohled a formáty současného performativního umění. 
Culture Get-Together
Konference pro nezávislé profesionály v oblasti performativního umění se zaměřením na divadlo, tanec a další přidružené obory.
 
Industry Get-Together Berlin: pořádá od roku 2013 Performing Arts Programm Berlin. Cílem konference je výměna zkušeností a sdílení znalostí, diskuse aktuálních témat, hledání nových partnerů, rozšiřování stávajících a vytváření nových sítí.
 
Culture Get-Together Praha: nultý ročník v roce 2020 připravuje Nová síť. Cílem konference v Praze je vytvořit fórum pro spolupráci v kultuře a networking kulturních aktérů. Culture Get-Together soustředí na jednom místě zástupce jednotlivých oblastí performativního umění a profesionály přidružených oborů, umělců i širší odborné veřejnosti, aby diskutovali nad současným stavem a podmínkami performativního umění se zaměřením na divadlo, tanec a nový cirkus, sdíleli své znalosti a získali příležitost potkat se zástupci ostatních uměleckých oblastí, politiky i profesionály ze zahraničí.
 

KONTAKT A ORGANIZÁTOŘI

Petr Dlouhý 
PRALIN / koordinátor 
petrdlouhy@novasit.cz
Aneta Hladovcová 
PRALIN / produkce
anetahladovcova@novasit.cz
Caroline Galvis
PAP    
caroline.galvis@pap-berlin.de
ORGANIZÁTOŘI PROJEKTU
 
Nová síť z. s.
Nová síť podporuje živé umění a spolupráci v kultuře. Jako otevřená kulturní organizace propojuje regiony ČR s Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi veřejnou správou a jednotlivými aktéry kulturního života, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, komunikační platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.
The Berlin Performing Arts Programm
Projekt Performing Arts Program organizace lAFT Berlin představuje efektivní způsob, jak berlínskou komunitu nezávislých performativních umělců posílit, profesionalizovat a přinést do ní příležitosti k networkingu. Program má za cíl propagovat umělecká díla v berlínském kreativním prostředí, zpřístupnit nezávislou uměleckou komunitu novým členům, šířit a předávat znalosti a zkušenosti, a také posilovat a vytvářet novou spolupráci v této komunitě performativních umělců i mimo ni.
PARTNEŘI

 

PRALIN

NOVÁ SÍŤ z.s.
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Pralin.org